Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

Zakres Działalności

Zajmujemy się gospodarowaniem odpadami: tzn.:
- zbieraniem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne, stanowiących surowce wtórne),
- transportem odpadów (głównie odpadów innych niż niebezpieczne),
- przetwarzaniem (wstępny odzysk) odpadów.

Surowce wtórne to odpady produkcyjne lub zużyte produkty nadające się do ponownego przerobu.Spółka zbiera (skupuje) i sortuje surowce wtórne, takie jak: złom metali żelaznych i nieżelaznych, papier, tekturę, tworzywa sztuczne i szkło, które następnie przekazywane są do dalszego przetworzenia (odzysku i recyklingu) przedsiębiorstwom w kraju i zagranicą.

Zbieramy także zużyte akumulatory ołowiowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (jako odpad inny niż niebezpieczny). Prowadzimy również wstępne przetwarzanie odpadów (prasowanie, granulowanie) w procesie odzysku R12 i R13. Oferujemy odbiór odpadów własnym transportem a także możliwość podstawienia kontenerów

Ponadto prowadzimy demontaż i rozbiórki obiektów, w szczególności konstrukcji stalowych.

Działalność prowadzimy zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą – Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie wymaganych decyzji administracyjnych wydanych przez Starostę Bielskiego, tj.:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów łącznie z zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania i odzysku odpadów,
- zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

a także polityką jakościowo-środowiskową (udostępniona w zakładce ISO).

Spółka EKO-WTÓR JAKUBIEC poszerzyła zakres prowadzonej działalności i wybudowała drugi zakład gospodarowania odpadami w strefie przemysłowej w Wilkowicach.