Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

Prowadzimy zbieranie i wstępne przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych . Skupujemy tworzywa sztuczne typu: folie bezbarwne butelki PET, big-bagi, wybrane odpady innych tworzyw (HDPE, PP, PA, PC, ABS). Odpady skupowane przez naszą Spółkę są segregowane, a następnie prasowane i belowane przy użyciu linii do belowania odpadów PAAL/typ KEM-1500 z taśmociągiem łańcuchowym. Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom do dalszego odzysku, w tym do recyklingu.