Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP MAKULATURY

Prowadzimy zbieranie i wstępne przetwarzanie odpadów papieru i kartonu (skupujemy makulaturę typu: papier, karton, odpady drukarskie itp.). Wskazane odpady są segregowane, a następnie prasowane i belowane przy użyciu linii do belowania odpadów PAAL/typ KEM-1500 z taśmociągiem łańcuchowym. Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom do dalszego odzysku, w tym do recyklingu.