Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP KABLI

Prowadzimy zbieranie i wstępne przetwarzanie odpadów kabli, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny. Odpady kabli skupowane przez naszą Spółkę są segregowane, a następnie granulowane na urządzeniu do przerobu kabli produkcji MG Recycling, model COMPACKT 220T Special.

Technologia przerobu kabli, czyli odzysku miedzi lub aluminium ze złomu kabli polega na ich rozdrobnieniu w młynie oraz dodatkowo w urządzeniu TURBO (w przypadku splotów i linek złożonych z cienkich drucików o średnicy poniżej 0,5 mm), a następnie odseparowaniu miedzi i aluminium od osłony przy pomocy separatora powietrznego [separator SP220/F (separacja powietrzna/sucha) z samooczyszczającym zbiornikiem filtrów]. Wytworzone odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom do dalszego odzysku, w tym do recyklingu.