Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

ISO

Z dniem 12.07.2007 Firma Handlowo-Usługowa „EKO-WTÓR” Kazimierz Jakubiec, a od 1.01.2011r. EKO-WTÓR JAKUBIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

zgodny z wymaganiami norm:
PN-EN ISO 9001 : 2015
PN-EN ISO 14001 : 2015

w następującym zakresie: zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów stanowiących surowce wtórne.
Aktualnie posiadamy certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem wydany przez Polską Akademię Jakości „CERT” w Katowicach:Opisaną i wdrożoną Politykę jakościowo-środowiskową promujemy i stosujemy z należytą starannością:

W 2016 r. otrzymaliśmy certyfikat Firma Godna Zaufania: